Kaj sploh je izdelava internet strani in zakaj jo podjetje potrebuje?

Ali je pomembna dobra izdelava spletnih strani

Se lahko izdelave internetnih strani lotim sam?

Dejanski postopek izdelava spletnih strani ne zajema zgolj enega človeka. V proces je vključenih kar nekaj oseb, od komercialista, tekstopisca, mojstra za css in html, strokovnjaka za optimizacijo internetnih strani ter grafičnega oblikovalca. Na koncu ne smemo pozabiti še linux administratorja, ki vaše nove spletne strani strokovno namesti na spletne serverje. Če manjka le en od zgoraj naštetih členov v kompleksni verigi ljudi, ki se ukvarjajo z novo internetno stranjo, je lahko končni rezultat precej vprašljiv.

Zaradi današnjega hitrega tempa življenja je več kot pomembno, da bo obiskovalcu, ki vaše spletne strani obišče, nemudoma jasno, s čim se ukvarjate in kaj mu želite sporočiti. Pomembno je, da ga unikatna vsebina in podoba vaših internetnih strani pritegneta v nadaljnje pregledovanje vaših spletnih podstrani. Zavedati se je potrebno, da morajo biti na zelo vidnem mestu navedeni pomembni podatki in vsebine ter hitro dostopne spletne povezave za nadaljnje brskanje in preprosto vzpostavitev kontakta z vami. Že v sami podobi je torej zelo pomembno upoštevati preprostost iskanja informacij in odpravo nepotrebnega klikanja, kar se bo odražalo v zadovoljstvu vaše nove stranke, ki se bo na zanimive spletne strani zelo rada vračala.

Izdelava internetnih strani

Izdelava internetnih strani je korak, ki sledi vašemu strinjanju z novo grafično podobo spletnih strani. Zelo pomemben segment celotnega postopka izdelave internetnih strani je ravno postopek kodiranja izvorne kode internet strani. Z upoštevanjem najnovejših tehnologij W3C, CSS in XHTML ter s pomočjo naših dolgoletnih izkušenj pri izdelavi spletnih strani, h kodiranju pristopimo strokovno. Statične internet strani se ne spreminjajo ob vsakem osveževanju internet brskalnika. Primerne so predvsem za predstavitev dejavnosti ali storitev, s slikami, teksti, ki se ne spreminjajo dnevno ali celo na vsako uro. Takšna internetna stran je primerna za veliko večino firm. Tehnika, ki se uporablja je HTML v povezavi s CSS-om. Za lepšo predstavitev izdelkov ali storitev se lahko uporabijo tudi manjše flash predstavitve, video ali menjavanje slik. Prednosti take izdelave spletnih strani so v ceni, saj je le-ta nižja od dinamičnih spletnih strani. Potem v URL-ju, ki je statičen, čeprav dobri CMS sistemi za izdelavo internetnih strani, omogočajo tudi to. To je dobro predvsem z vidika indexiranja spletne strani s strani internet iskalnikov, saj je stran, ki je 'statična' lepo zlistana v iskalniku, medtem ko stran, ki vseskozi spreminja svoj URL, vsakič znova 'pade' ven iz iskalnikov. Posledično je tudi uvrstitev slabša. Kot že rečeno morajo imeti dobri CMS sistemi to že rešeno.

Programiranje internetnih strani

Programiranje internetnih strani s samostojnim urejanjem vsebin je namenjena zlasti strankam, ki želijo sami, v vsakem trenutku, upravljati z vsebino na svojih spletnih straneh. Ravno tako je CMS sistem primeren za spletna mesta, kjer se spremembe dogajajo dnevno in se morajo te spremembe na spletu odražati takoj. Kakovostna optimizacija spletnih strani je zelo pomembna za dejansko povečanje števila obiskovalcev katerihkoli internetnih strani oz . Le strokovno določene ključne besede vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki pridejo na vašo spletno stran z iskalnikov so preverjeno najkvalitetnejši obisk spletnih strani, poleg tega, pa je ta obisk tudi brezplačen. Že v samem postopku oblikovanja internetnih strani upoštevamo postavitev ključnih besednih zvez, ki ki opisujejo veše podjetje. Na koncu procesa oblikovanja pa v sodelovanju z vami in z uporabo naših posebnih ter našega znanja s tega področja, opravimo še končno optimizacijo internetnih strani za posebej pomembne ključne fraze. Eden izmed ključnih korakov snovanja celotnega projekta je izbira osnovnega spletnega naslova oziroma internetne domene. Ob sklenitvi dogovora o projektu izdelave internetnih strani vam za začetek svetujemo kako izbrati internetno domeno. S strankinim tesnim sodelovanjem ter ob upoštevanju naziva vaše firme, dejavnosti s katero se vaše podjetje ukvarja, skupaj izberemo najugodnejši internetni naslov.

Postopek izdelave spletnih strani

Končni del celotnega projekta oblikovanja, optimizacije in postavitve spletnih strani, je vpis internetnih strani v spletne imenike in iskalnike. Kakovostna prijava izdelanih strani je že všteta v strošek celotne izdelave spletnih strani. Po končanem procesu oblikovanja internetnih strani in po pozitivni potrditvi naročnika, da je z našo izvedbo projekta zadovoljen, njegove spletne strani pravilno vpišemo v vse najboljše domače in svetovne spletne imenike. Internetno oglaševanje oz. internetni marketing je dokazano najbolj učinkovit način promocije dejavnosti, podjetja, storitev ali izdelkov. Razlogi so različni, eden glavnih pa je predvsem ta, da je spletno oglaševanje cenovno zelo ugodno, predvsem če ga primerjamo z ostalimi načini oglaševanja, kot so televizija, radio ali tisk. Stroški internetnega oglaševanja so odvisni od velikega števila dejavnikov, nekako najpomembnejša pa sta 2. Prvi dejavnik je razmerje med številom prikazov vašega oglasa in dejanskim številom klikov na ta oglas (CTR). Drugi dejavnik pa je število tistih spletnih obiskovalcev, ki so kliknili na vaš spletni oglas in nato izvedli željeno akcijo (nakup, vpis podatkov, ...). Rezultati internetnega marketinga so enostavno merljivi, kar vam zagotavlja hiter vpogled v učinkovitost trenutnega oglaševanja, obenem pa vam daje možnost hitre prilagoditve nastavitev, ki takoj zagotovijo še večjo učinkovitost internetnega oglaševanja. Kakovostna izdelava spletne strani je ključna za občutno povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Samo pravilno najdene ključne besede vam prinesejo ciljne obiskovalce. Kupci, ki so usmerjeni na vašo internet stran z iskalnikov so preverjeno najbolj dobičkonosen obisk internet strani, poleg tega, pa je ta obisk spletne strani tudi popolnoma brezplačen. Predloga originalne grafične podobe, ki vam jo pošljemo v predogled, vsebuje celotno postavitev spletne strani, spletno oglaševanje, in sicer glavo strani, testno besedilo, fotografije, menije in nogo. Grafična podoba nakazuje tudi celoten izgled vhodne strani in ostalih podstrani. Po vaši potrditvi predloge nove podobe spletnih strani na osnovi vaših morebitnih pripomb izvedemo še dogovorjene popravke. Na koncu, ko to predlogo nove grafične podobe dokončno potrdite, pričnemo z izdelavo vaših strani.

<< Domov